English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

 

رییس نمابر آدرس پستی آدرس الکترونیکی
دکتر علی تقی زاده افشار  044-32240642 خیابان ارشاد - روبروی در مانگاه تخصصی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ( ره) NKTRC@UMSU.AC.IR