English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

نام گروه

مسئول گروه

اعضای گروه

کلینیکال انفورماتیک

دکتر زهرا نیاز خانی

آقای دکتر حمیدرضا خلخالی- آقای دکتر امین ولی‏زاده حسنلویی

 

اولویت های تحقیقاتی

·         رجستری بیماران نارسایی کلیوی حاد و مزمن

·         رجستری بیماران پیوندی کلیه

·         آموزش بیماران کلیوی و پیوند از طریق e-health

·         سیستم های مدیریتی بالینی بیماران کلیوی و پیوندی در بیمارستانها

·         استفاده از تله مدیسن در نفرولوژی و پیوند

·         سیستمهای مدیریت اطلاعاتی و بالینی بیماران کلیوی در کلینیک های بیمارستانی و غیر بیمارستانی