English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

نام گروه

مسئول گروه

اعضای گروه

ارولوژی و پیوند کلیه

آقای دکتر علی تقی زاده افشاری

آقای دکتر محمد رضا محمدی فلاح- آقای دکتر علی طهرانچی- آقای دکتر سپهر همدانچی- آقای دکتر منصور علیزاده- آقای دکتر حمید رضاخلخالی- آقای دکتر امین ولی‏زاده حسنلویی- آقای دکتر جعفر نوروز زاده

 

اولویت های تحقیقاتی

·         عوارض جراحی پیوند

·         عوارض داخلی پیوند

·         پیامدهای پیوند

·         اوروانکولوژی