English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

پروفسور علی تقی زاده افشاری
ریاست مرکز
مشاهده رزومه

اعضاء هیئت موسس

دکتر محمد رضا محمدی فلاح
مشاهده رزومه

دکتر خدیجه مخدومی
مشاهده رزومه

دکتر جعفر نوروزراده
مشاهده رزومه

دکتر فرحناز نوروزی نیا
مشاهده رزومه

پروفسور احمد علی نیکی بخش
مشاهده رزومه

دکتر مرتضی متذکر
مشاهده رزومه

اعضاء همکار

دکتر امین ولیزاده حسنلوئی
مشاهده رزومه

دکتر سعید آبخیز
مشاهده رزومه

دکتر حمیدرضا خلخالی
مشاهده رزومه

دکتر شیرپور
مشاهده رزومه

دکتر امین عبدالله زاده
مشاهده رزومه

دکتر فرزانه حسینی
مشاهده رزومه

دکتر علی طهرانچی
مشاهده رزومه

دکتر سپهر همدانچی
مشاهده رزومه

دکتر منصور علیزاده
مشاهده رزومه

دکتر زهرا نیازخانی
مشاهده رزومه

دکتر مرتضی باقری
مشاهده رزومه