English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

اهداف

تولید دانش روا و پایا
ارتقای همکاری های علمی و تحقیقاتی با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی و بهداشتی درمانی در سطح ملی و منطقه ای و جهانی
ارتقاء دانش مستند و روا و پایا و مهارت های بالینی و تکنیکی جامعه پزشکی
ارتقاء توانمندی محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات
هماهنگی تحقیقات کشور با نیازهای واقعی جامعه به خصوص در استان

 

تاریخچه

بخش نفرولوژی متعاقب شروع بکار اولین نفرولوژیست دردانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1377 به طور مستقل از سایر بخش های گروه داخلی درسال 1378 تحت حمایت ریاست ومدیریت وقت بیمارستان امام خمینی با 12 تخت بستری در 3 اتاق ویک اتاق مستقل جهت انجام پروسیجرهای بخش آغاز به کار نمود.در آبان ماه سال 1378 بادعوت از استاد محترم سرکار خانم دکتر شهناز اتابک از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واعلام همکاری از سوی متخصص محترم جراحی جناب آقای دکتر حبیب قدوسی ، کاتتر گذاری جهت 2 بیمار مبتلا به نارسایی انتهایی کلیه انجام و بدین وسیله اتاق دیالیز صفاقی دربخش نفرولوژی آغاز به کار نمود. به دلیل نیاز به انجام همودیالیزجهت بیماران بستری ، درهمان سال واحد همودیالیزدرابتدا با یک ماشین همو دیالیز شروع بکار نمود که پس از مدتی تعداد دستگاههای همودیالیز به 3 ماشین افزایش یافته ودرحال حاضراین مرکز دارای 10 دستگاه همودیالیز میباشد. این در شرایطی بود که بخش همودیالیز بیمارستان طالقانی ارومیه از سال 1376 با 16 ماشین همودیالیز ارائه خدمت می نمود.درحال حاضراستان دارای 11شهرستان دارای بخش همودیالیز با بالغ بر800 بیمار دیالیزی میباشد.

با جذب 2 همکار نفرولوژیست در سالهای 1379و1380 بر فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ودرمانی بخش افزوده شد و توسعه بخش به 28 تخت بستری میسر گردید. تربیت دستیار تخصصی در رشته بیماری های داخلی از سال 1378 موجب شد تا همکاران نفرولوژیست بتوانند آموخته های علمی وعملی خودرابه سطح آموزشی بالاتری از فراگیران انتقال دهند و خوشبختانه امروز کلیه پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی مرتبط با بخش نفرولوژی شامل : تعبیه کاتترهای موقت ودائم همودیالیز، تعبیه کاتترهای موقت ودائم دیالیز صفاقی ، بیوپسی کلیه و اکثریت روش های تصویربرداری و میکروسکوپی با همکاری متقابل گروه نفرولوژی و همکاران متخصص سایررشته ها مانند پاتولوژی و رادیولوژی و اورولوژی در مرکز آموزشی درمانی اما خمینی ارومیه امکان پذیر بوده ونه تنها نیاز به اعزام هیچ بیماری به خارج از استان وجود ندارد که دانشگاه در رشته های فوق پذیرای بسیاری از بیماران مراجعه کننده از سایر استان ها و کشورهای همجوار جهت اقدامات تشخیصی ودرمانی نیز میباشد.

اینک پس از کذشت بیش از 10 سال ، تربیت دهها دانشجو دردوره پزشکی عمومی ، تعداد قابل توجهی دستیار تخصصی داخلی ، انجام مورد کاتترگذاری دیالیز صفاقی ، انجام به طور متوسط 100 مورد پیوند کلیه درهرسال ،درمان صدها بیمار کلیوی نیازمند بستری وهزاران بیمار سرپایی ، پوشش آموزشی و درمانی بخش های نفرولوژی ، همودیالیز وپیوند کلیه دربیمارستان امام خمینی ارومیه به انجام رسیده است .

تعداد همکاران نفرولوژیست فعلی شاغل دردانشگاه علوم پزشکی ارومیه در حال حاضر 2 نفر میباشد. این گروه دارای بیشترین آمار ارائه طرحهای پژوهشی ومقالات منتشرشده در مجلات معتبر داخلی وخارجی در بین کلیه گرایش های گروه داخلی در دانشگاه بوده وباحضور2 عضو هیات علمی در رتبه استادی امکان تربیت دستیارفوق تخصصی دررشته نفرولوژی را نیزدارا میباشد .

 

رسالت اصلی

رسالت Missionارتقاء سطح آموزشی و درمانی و پژوهشی در رشته نفروارولوژی و پیوند کلیه براساس شئونات انسانی -اخلاقی -اسلامی و رسیدن به افق های ترسیم شده در برنامه توسعه علمی 20 ساله کشور در منطقه می باشد.

 

دریافت کنندگان خدمات و ذینفعان:

- جامعه پزشکی کل کشور

- انجمن های علمی و پژوهشی منطقه ای -کشوری -جهانی

- معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

- مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و غیر دانشگاهی

- دانشجویان

- عموم مردم

 

نیازها

- توانمندسازی اعضای هیات علمی در امر پژوهش

- اطلاع رسانی آخرین دستاوردهای علمی به خصوص در رشته نفروارولوژی

- بازآموزی درسطوح مختلف

- همکاری های علمی و تحقیقاتی

- تامین فضای فیزیکی مرکزی با پرسنل توانمند در امر پژوهش

 

ماموریت ها

1- طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی

2- همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در سطح استانی، ملی -منطقه ای و جهانی

3- اطلاع رسانی دستاوردهای علمی مناسب روا و پایا

4- توانمند سازی تحقیقاتی محققین و کارشناسان مرکز

5- آموزش و باز آموزی جامعه پزشکی