English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠

این مرکز تحقیقات به عنوان یک مرکز پژوهشی علمی در راستای تشخیص درمان و کنترل و پیگیری بیماری های دستگاه کلیوی و ادراری و تناسلی به امر تحقیق و پژوهش می پردازد و رسالت اصلی آن رسیدن قله های بالاتر علمی که بتواند همسو با پیشرفت های علمی کشور که در نقشه علمی کشور برای 20 سال آینده تدوین گردیده گام های موثر بردارد.

لذا با توجه به ضرورت برنامه ریزی و توسعه فعالیت های مرکز تحقیقات نفروارولوژی و پیوند کلیه و هماهنگی با سایر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، با همکاری اعضاء محترم مرکز تحقیقات اقدام به تهیه مقدمات برنامه راهبردی ( استراتژیک ) برای این مرکز شده است . در این رابطه از تلاش و همفکری کلیه اعضاء محترم مرکز تحقیقات به خصوص کمیته تدوین برنامه استراتژیک تشکر و قدردانی می شود.

اعضای محترم تدوین برنامه استراتژیک مرکز عبارتند از

1. دکتر علی تقی زاده افشاری .... ریاست مرکز تحقیقات

2. دکتر محمدرضا محمدی فلاح ...مسئول کمیته تدوین برنامه استراتژیک

3. دکتر زهرا نیازخانی ... دبیر مرکز تحقیقات

4. دکترخدیجه مخدومی ودکتراحمدعلی نیکی بخش ...مسئول کمیته آموزش مرکز تحقیقات

5. دکترحمیدرضا خلخالی ... مسئول کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات

6. دکترمرتضی متذکر ... مدیر پژوهشی مرکز تحیقات

7. دکترجعفر نوروززاده ... عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات