English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧

 

نام طرح

نام مجری

تاریخ تصویب در شورا

1

بررسی ارتباط بین عملکرد کلیه پیوندی با فعالیت سرمی آنزیم گزانتین اکسیداز در گیرنده های پیوند کلیه

 

جعفر نوروززاده

10/09/1394

2

بررسی بیان اینترلوکین 17 به عنوان پارامتر پیشگویی کننده در تشخیص رد حاد در بیماران پیوند کلیه

 

علی تقی زاده افشاری

14/05/1394

3

بررسی پیامد یک و سه ساله پیوند کلیه اطفال و بزرگسال در مرکز پیوند بیمارستان امام خمینی ارومیه.

 

خدیجه مخدومی

24/04/1394

4

طراحی و ساخت سیستم اطلاعاتی مدیریت مراقبت های سرپایی پس از پیوند بر پایه پروتکل برای گیرندگان پیوند کلیه مرکز پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

زهرا نیازخانی

 

5

ارزیابی کارایی کاتترگذاری موقت یک شبه (24 ساعته) درون حالب بعد از سنگ شکنی اندوسکوپیک حالبی بدون عارضه در بیماران مبتلا به سنگ حالب مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

 

محمدرضا  محمدي فلاح

 

6

جهش های ژن PKD1 (در اگزون های 14،24 و38 ) در بیماران مبتلا به کلیه پلی کیستیک اتوزومی غالب در استان آذربایجان غربی (ایران)

 

خدیجه مخدومی

 

7

جهش های ژن PKD2 (در اگزون های 4، 6 و 8) در بیماران مبتلا به کلیه پلی کیستیک اتوزومی غالب در استان آذربایجان غربی (ایران)

 

خدیجه مخدومی

 

8

بررسی اثرات حفاظتی عصاره زنجبیل بر تغییرات بافتی و بیوشیمیایی ناشی از پرتو گاما در کلیه موش صحرایی

 

حسن صابری